achtergrondafbeelding

Attracties

Barneveld
Borduurmuseum Het Losse Steekje
Zie pagina Musea

Escaperoom Barneveld
De leukste escaperooms voor kinderfeestjes en gezinsuitjes!

Paniek op Perron 3
De trein heeft een ongeluk gehad, alle passagiers konden gelukkig weg en er is niemand gewond maar door technische problemen kan de trein niet meer doorrijden. Maar dat is niet het grootste probleem! Er nadert een andere trein en die is er over een uur…

Het Raadsel van de Ridderkamer
Een bekende ridder in Barneveld gaf zijn eigen leven om de levens van zijn kameraden te redden. Maar wat er precies gebeurt is is nooit helemaal opgehelderd. Aan jullie om terug te gaan naar 1482 en het mysterie op te lossen. Maar schiet op je hebt 1 uur!

Super Speurders vs. Zwarte Hand
De gevreesde leider van de bende de Zwarte Hand is door de FBI eindelijk gevangen. De FBI heeft een geheime cel gemaakt om hem te ondervragen. Maar de bendeleider is ontsnapt en heeft een bom achter gelaten die elk moment kan ontploffen! Help de FBI!
Kijk voor meer informatie op www.escaperoom-barneveld.nl.

Kasteel De Schaffelaar
De geschiedenis van Landgoed De Schaffelaar gaat terug tot de 16e eeuw toen op de Koewei bij Barneveld een huis stond dat eerst Hackfort en later Schaffelaar werd genoemd. De oudst bekende eigenaar van het landgoed was Floris van Hackfort. Kasteel De Schaffelaar, zoals we dat vandaag de dag kennen, is van recentere datum. Op 1 april 1852 legde Jasper Hendrik baron van Zuylen van Nievelt de eerste steen voor het landhuis in neo-tudor stijl. Het kasteel werd ontworpen door de architect Arnoldus van Veggel die in de 19e eeuw ook veel kerken ontwierp. Het pand werd door adellijke gezinnen bewoond tot 1935. Daarna heeft het onder meer dienst gedaan als revalidatiecentrum en school. Kasteel De Schaffelaar begon aan een tweede leven toen de gemeente Barneveld eind jaren tachtig besloot tot een volledige restauratie. Het landgoed (het Schaffelaarsebos, de Koewei en de tuin) werd in 2005 opgeknapt door Het Geldersch Landschap. Tegenwoordig is het kasteel weer in al zijn oude glorie hersteld. Het combineert de allure van vroegere tijden met de gemakken van deze tijd.

Museum Nairac
Zie pagina Musea

Nederlands Pluimveemuseum
Zie pagina Musea

Oude Kerk
Torenplein 1, Barneveld

Geschiedenis
De Oude Kerk is een gotische hallenkerk en is eigendom van de Hervormde Gemeente Barneveld. De kerk telt 1100 zitplaatsen en wordt gebruikt voor kerkdiensten, concerten en kooruitvoeringen. In de 12e of 13e eeuw wordt voor het eerst melding gemaakt van een kerk in Barneveld. Oorspronkelijk was het een kruiskerk, maar door meerdere uitbreidingen (de laatste in 1930) ontstond de huidige vorm. In 1421 werd de kerk ernstig beschadigd door brand tijdens de strijd tussen de Utrechtsen en de Geldersen. In 1482, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten sprong volgens de overlevering de in het nauw gedreven Kabeljauw Jan van Schaffelaar van de toren van de kerk. Op het kerkplein is een standbeeld van hem te zien. De vierkante toren is in 1828 compleet herbouwd. Net onder de spits bevindt zich sinds 1963 het carillon. Dit was eerder lager in de toren gesitueerd. Lucas Willem Baron van Essen tot Helbergen, heer van Landgoed Schaffelaar en zijn echtgenote de dichteres Margriet Barones de Cocq Van Haeften werden in de kerk begraven in respectievelijk 1791 en 1793.

Carillon
De toren van de kerk bevat een carillon dat bestaat uit 49 klokken: 17 klokken van de Engelse firma Gillett en Johnston zijn in 1927 geïnstalleerd door Klokkengieterij Eijsbouts. 1 klok is van Petit & Fritsen (1998). 2 klokken zijn van Van Bergen (1977). 29 klokken zijn van Eijsbouts. In een van de grootste klokken is een herinneringstekst gegoten ter ere van het 40-jarig ambtsjubileum van voormalig burgemeester Van Nagell van Barneveld.

Toren Oude Kerk
Torenplein 1, Barneveld

Op 16 juli 1482 sprong Kabeljauw Jan van Schaffelaar van de toren van de Oude Kerk in een poging zijn strijdmakkers te redden. Onderaan de toren is in het straatwerk de plaats aangegeven waar Jan vermoedelijk de grond raakte.

Voorthuizen
Leisurelands Zeumeren (tijdelijk na 18.00 uur gesloten) 
Recreatiegebied Zeumeren (direct aan de A1 bij Voorthuizen), met verschillende zandstranden, ruime ligweiden en diverse voorzieningen, maken Zeumeren tot de ideale plek voor een dagje uit. Kinderen vermaken zich hier uitstekend op het strand, in het water of op de vele speeltoestellen. Zeumeren biedt een breed scala aan activiteiten, zoals zwemmen, wandelen, waterskiën, wakeboarden, shortgolf, midgetgolf, footgolf en de Dieren-ABC-wandelroute voor kinderen? Recreatiegebied Zeumeren is 365 dagen per jaar toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. De toegang tot het recreatiegebied is gratis. Indien u met de auto komt, betaalt u parkeergeld.

Maisdoolhof
Baron van Nagellstraat 104
3781 LC Voorthuizen
Tel. 0342-472662
Website: www.maisdoolhofvoorthuizen.nl

Heeft u jonge kinderen of zin om met uw familie er een avontuurlijk dagje uit van te maken? Dan is het Maisdoolhof in Voorthuizen het einde! In het Maisdoolhof is een speurtocht uitgezet met vragen voor jong en oud en er staat ook een nog een grote uitkijktoren met glijbaan in het mais! Voor of na het speuren kan er gespeeld worden in de uitgebreide speeltuin, waar ouders gemakkelijk een oogje in het zeil kunnen houden. De monorail met helikopters en de skelterbaan zijn twee attracties die de kleinsten tot de verbeelding zullen spreken. En wil je verkoeling? Neem dan een duik in het maiszwembad; deze is gevuld met allemaal maiskorrels. Daarnaast zijn er nog traptrekkers, treinen, trampolines, een springkussen, een zandbak met waterpompen, en nog véééél meer!

Terschuur
Molen Den Olden Florus
Hoe oud de standerdmolen Den Olden Florus precies is, weten noch molenaar noch molenkenners. Al in 1403 behoort de molen tot de goederen van het Hof van Callenbroeck, dat toen gevoegd werd bij de Commanderij van St. Jansdal of ‘s-Heeren Loo bij Harderwijk. Op één der vergane balken moet een jaartal hebben gestaan van omstreeks 1400. In 1495 duikt de naam van de Callenbroecker molen op in de archieven van de Joanieter Orde op Malta, waaronder de commanderij ressorteerde. Hierin werden de opbrengsten, in rogge, van dat jaar geboekt. Zeker is dat de molen, zoals hij er nu nog staat, al bestond voor 1584, hetgeen blijkt uit oude vergeelde papieren. Op de oude standerd, die tot 1980 in de molen aanwezig was, prijkten de jaartallen 1635, 1651, 1703, 1709 en 1881.
Voor meer informatie: www.denoldenflorus.nl/historie

Stroe
Rijkszaadeest
Wolweg 79
3776 LN Stroe

Geschiedenis
Van 1913 tot 1989 werd hier het zaad van dennen, sparren en coniferen geoogst door middel van eesten: het op een constante temperatuur verwarmen van de kegels tot het zaad vrijkomt en je de oogst kunt sorteren, verwerken en uitzaaien. Naast de zaadeest, die er aan de buitenzijde uitziet als een ruime, witgekalkte woning, bevindt zich een dienstwoning voor de eestbaas, compleet met ruimte voor een geit en een koe, een stukje land en een hooiberg om het lage loon wat te kunnen aanvullen met boeren. Het ontwerp van deze zaadeest was in die tijd revolutionair door het toepassen van een soort centrale verwarming met een forse ketel die met cokes werd gestookt. Het geheel kreeg veel nationale maar ook internationale belangstelling. Het gebouwencomplex is nu een Rijksmonument. Het is de bedoeling dat de Rijkszaadeest toegankelijk wordt gemaakt voor rondleidingen.
Voor meer informatie: https://www.dbnl.org/tekst/_jaa030199601_01/_jaa030199601_01_0025.php

Houtbeek
De Houtbeek bij Stroe stamt vermoedelijk uit de laatste ijstijd toen smeltwater een geul in het landschap sneed. De beek had grote aantrekkingskracht op de prehistorische mens. Al in de middensteentijd sloegen jagers-verzamelaars er hun tijdelijke jachtkampen op. Enkele duizenden geleden vestigden de eerste boeren zich hier.

Jagers op de Veluwe
Archeologen hebben een tijdelijke verblijfplaats van een groep jagers-verzamelaars ontdekt en onderzocht. De Veluwe was vroeger een toendra. Vanuit hun basiskampen jaagden de nomaden vooral op rendieren. De omgeving van de Houtbeek was voor hen de ideale plek om hun kamp op te slaan omdat de beek hen van schoon drinkwater voorzag en er volop hout voor brandstof en bouwmateriaal te vinden was.

Grafveld naast de Houtbeek
In de late steentijd (rond 2800 v. Chr.) streek hier een kleine boerengemeenschap neer. De boeren woonden en bewerkten hun akkers ten noorden van de Houtbeek, terwijl ze hun doden begroeven aan de andere kant. Het grootste grafveld ligt vlakbij de plek waar de beek ontspringt. Een rij grafheuvels sluit hier aan op een oude oversteekplaats. Dit grafveld is zo’n 2000 jaar in gebruik geweest. Langzamerhand voerde de beek steeds minder water aan, zodat de bewoners putten moesten graven. Eén van die putten bestaat nog steeds en wordt de Konijnenkolk genoemd.

Houtbeek weer zichtbaar
Rond het begin van onze jaartelling trokken de bewoners weg. Naar de oorzaken is het gissen. Was er te weinig water in de beek? Of de bodem toch te schraal? Pas in de Middeleeuwen gingen er weer mensen wonen. Intensieve akkerbouw en grazende schapen zorgen echter voor uitputting van de bodem. Wind en stuifzand kregen vrij spel waardoor de Houtbeek onder het zand verdween. Vandaag de dag is de oude loop van de beek bij Stroe weer zichtbaar gemaakt.

Kootwijk
De Brink
De oorsprong van het dorp Kootwijk is onduidelijk. Er zijn opgravingen gedaan uit de vroege middeleeuwen, maar die geven geen duidelijkheid of dat het dorp vanaf toen bewoond is geweest, of dat het toen een tijdelijke bewoning betrof. In ieder geval werd er in 1838 in de torenspits van de hervormd kerk een anker gevonden met de inscriptie ‘1010’. De naam van het dorp, die ook wel in de geschiedenis werd aangetroffen als Coetwijc, Kaetwick, Kaitwijck, Caetwyck, Koitwyck en Koetwyk, is een samenstelling van koot, kaat (‘kot, kleine boerderij’) en wijk (‘vestigingsplaats’). Tijdens de tornado van 23 augustus 1950 werd Kootwijk door een van de zwaarst bekende tornado’s getroffen.

Gereformeerde Kerk (Kerkje op de heuvel)
In 1886 vond in Hervormd Nederland onder leiding van ds. Abraham Kuijper een kerkscheuring plaats. De aanhangers van deze beweging, de Doleantie, vonden dat er te veel water bij de Bijbelse wijn werd gedaan. In korte tijd sloten zich 300.000 mensen aan bij de “Nederduits Gereformeerde Kerk Dolerend”.
Kootwijk nam een bijzondere plek in, want hier werd de eerste dolerende gemeente van Nederland gesticht. Eerst werd de kerk op de Brink gehuurd, die het een jaar later terugeisten. Daarom werd het gereformeerde kerkje op de heuvel gebouwd, dat in 1919 in gebruik werd genomen.

Garderen
Hervormde Kerk
De betekenis van ‘Garderen’ is te herleiden uit twee Oud-Germaanse woorden die samengevoegd zijn: garre (in het Nederlands nog gaarde, wat landbouwgrond betekent) en ‘haar’ (wat zandige heuvelrug betekent). Garderen is ouder dan het dorp Barneveld en het was van oorsprong ook de hoofdplaats van het latere ‘ambt Barneveld’. De kerktoren van de hervormde kerk werd voor het eerst in de 11e eeuw gebouwd. De huidige toren stamt uit de 14e eeuw.

Voorthuizen zingt met Kerst

Op vrijdag 24 december houden de Voorthuizense kerken een online samenzangdienst. De interkerkelijke commissies vanuit verschillende kerken uit Voorthuizen en Barneveld organiseren op vrijdag 24 december een online samenzangdienst. Voorthuizen Zingt met Kerst bestaat al vele jaren en ieder jaar op kerstavond organiseren wij een prachtige samenzangdienst. Om de beurt leidt een van de voorgangers […]

Zeumer Winterfestival

NIEUW WINTERFESTIVAL De organisatie van Gelderpop komt met een nieuw winterfestival vol knotsgekke après-ski, de leukste 90’s en nog veel meer winterpret! Locatie: Recreatiegebied Zeumeren, Zeumerseweg, Voorthuizen Navigatieadres: Stroetweg 7, 3781 PR Voorthuizen Datum en tijden: Zaterdag 12 februari 2022 van 14:00 tot 23:00 (bar sluit ook om 23:00) Minimum leeftijd Zeumer Winterfestival is uitsluitend […]

Orgelconcert

Het bericht Orgelconcert verscheen eerst op visitVoorthuizen. Bron: Orgelconcert

Meet & Greet met Boswachter Bennie

Na het succes van vorige week heeft Boswachter Bennie een nieuw bezoek aan het centrum ingepland. Op zaterdag 31 juli is hij er vanaf 10:30 uur weer om jullie vragen te beantwoorden en om op de foto te gaan. Hij neemt ook weer stickers met echte handtekening mee. Tot aanstaande zaterdag! Het bericht Meet & […]

Zaterdag Centrumacitiviteit OVV

Zoals ieder jaar organiseert te OVV op de zaterdagen in juli en augustus een aantal leuke zaterdagactiviteiten in het centrum. Binnenkost meer info. Het bericht Zaterdag Centrumacitiviteit OVV verscheen eerst op visitVoorthuizen. Bron: Zaterdag Centrumacitiviteit OVV